តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចប្រើប្រាស់ឡេការពារកំដៅថ្ងៃបានដែរឫទេ?

ការការពារនូវកាំរស្មីព្រះអាទិត្យជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់រូប ពិសេសស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាង​ ដោយស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរនៅកន្លែងដែលមិនប៉ះផ្ទាល់ជាមួយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ ពិសេសចន្លោះម៉ោង 10ព្រឹកទៅម៉ោង 2ថ្ងៃត្រង់។ នៅពេលដែលអ្នកចេញក្រៅ ការការពារជារឿងចាំបាច់ រួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់នូវឡេការពារកំដៅថ្ងៃ។

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរប្រើឡេការពារកំដៅថ្ងៃដែលអាចការពារពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យប្រភេទ A និង B ព្រមទាំងមាន SPF លើស ឫ ស្មើនឹង 30។ ឡេការពារកំដៅនោះគួរមាននូវសារធាតុសកម្មប្រភេទ zinc oxide and/or titanium dioxide ដែលសារធាតុសកម្មទាំងនេះ មិនសូវបង្កឱ្យមានបញ្ហាអាលែកហ្ស៊ី និងមិនងាយជ្រាបជ្រៅក្នុងស្បែក។ ស្រ្តីមានគក៌គួរធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នូវឱសថ ឫ គ្រឿងសំអាងណាមួយ។
ប្រភព៖​ whattoexpect

Share on