តើការសំអាតផ្ទះអាចបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម្ដាយ និងទារកដែរឫទេ?

ការសំអាតផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសុវត្ថិភាព ស្រ្តីគួរ៖

  • ធ្វើការពាក់ម៉ាស និងស្រោមដៃមុននឹងធ្វើការសំអាតផ្ទះ
  • បញ្ចៀសការប្រើផលិតផលសំអាតផ្ទះពពួកស្រេ្តយ៍ ព្រោះវាងាយស្រូបចូលរាងកាយអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ
  • បញ្ចៀសការប្រើផលិតផលសំអាតផ្ទះដូចជា ប្រើអូសាវែលស្របពេលជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានផ្ទុកនូវអាម៉ូញាក់
  • បញ្ចៀស ឫកាត់បន្ថយនូវការបោក គក់

និងបញ្ចៀសនូវការសំអាតដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ៗ ។

ប្រភព៖ parents

Share on