តើម្ហូបអាហារ ឫ ភេសជ្ជៈអ្វីខ្លះដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាង?

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាងនូវការបរិភោគអាហារ ឫភេសជ្ជៈដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម្ដាយ និងទារកដូចជា៖

  • បន្លែ ឫ សាច់ដែលមិនបានចំអិនបានត្រឹមត្រូវ
  • ស៊ុតឆៅ
  • ត្រីដែលសំបូរដោយជាតិបារត
  • ម្ហូបអាហារដែលទុកយូរ
  • ម្ហូបអាហារដែលប្រៃខ្លាំង និងផ្អែមខ្លាំង

និងកាត់បន្ថយ ក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការទទួលទាននូវ សុរា កាហ្វេ ភេសជ្ជៈដែលសំបូរដោយជាតិស្ករជាដើម។

Share on